Annulering en restitutie

Bij annulering van deelname aan een studiedag is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als de Stichting Psychotherapie & Boeddhisme 21  dagen vóór aanvang van de studiedag uw schriftelijke annulering heeft ontvangen. Aan annulering van deelname aan de studiedag zijn 30 euro administratiekosten verbonden. Indien wij uw annulering later dan genoemde termijn ontvangen, kan geen restitutie meer plaatsvinden. Bij annulering is plaatsvervanging altijd toegestaan.

De Stichting Psychotherapie & Boeddhisme houdt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de studiedag schriftelijk bericht. In dat geval zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Comments are closed.