Studiedagen 2016

23 april 2016: studiedag met Rogier Hoenders, “Integrale Psychotherapie”23 april 2016: studiedag met Rogier Hoenders, “Integrale Psychotherapie”

Rogier Hoenders (43) is psychiater, senior onderzoeker en manager inhoudelijke zaken van het Centrum Integrale Psychiatrie en de Berkenhof van Lentis. Tevens is hij deelopleider volwassenen psychiatrie en docent psychotherapie. In Januari 2014 promoveerde hij aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen op integrale psychiatrie. Hij is voorzitter van het organiserend comite van het twee jaarlijkse congres integrale psychiatrie in Groningen. Hij is bestuurslid bij de International Network for Integrative Mental Health (INIMH). In zijn vrije tijd doet Rogier veel aan sport, reizen, muziek maken en meditatie; hij gaat elk jaar met zijn vrouw en een internationale groep op retraite in Italie en in Indonesie, bij de Borobudur.

het programma:

Deel 1: Integrale psychiatrie

Integrative medicine is een nieuw concept in de gezondheidszorg dat door een consortium van 8 medisch academische gezondheidscentra in de VS eind jaren negentig van de vorige eeuw werd gelanceerd. Het wordt gedefinieerd als (1) zorg waarbij de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener als essentieel gezien wordt, (2) waarbij gekeken wordt naar de gehele mens, (3) waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik wordt gemaakt van reguliere, complementaire leefstijl geneeskunde om zo tot een (4) optimale gezondheid en optimaal herstel te komen (The Consortium, 2004). Integrale psychiatrie is de toepassing van IM in de Nederlandse GGz op basis van bovenstaande principes. Hierbij wordt aan de hand van een protocol op zorgvuldige en effectieve wijze gebruik gemaakt van reguliere behandelingen, complementaire geneeswijzen en therapeutische leefstijl veranderingen (Hoenders, 2014). Rogier zal toelichten hoe het centrum integrale psychiatrie in Groningen in de praktijk werkt, hij zal een overzicht van lopend onderzoek geven en aan de hand van een casus inzicht geven in de dagelijkse praktijk.

Deel 2: Leefstijl

Leefstijlgeneeskunde omvat de toepassing van gedragsmatige, medische, omgevings- en motivationele principes bij de preventie en behandeling van gezondheidsproblemen in een klinische setting (Egger et al., 2008). Er is toenemend bewijs voor de effectiviteit van therapeutische leefstijlveranderingen (TLV) voor lichamelijke en psychische stoornissen, maar op stoppen met roken en running therapy na, is er nog (te) weinig ervaring mee opgedaan in de (geestelijke) gezondheidszorg (Berk et al., 2013). Ondanks de effectiviteit en het voordeel dat er nauwelijks negatieve bijwerkingen zijn bij het toepassen van TLV wordt leefstijlgeneeskunde nog onvoldoende gewaardeerd, onderwezen of toegepast binnen de gezondheidszorg (Egger et al., 2008; Ornish, 2009). Dit terwijl de bijdrage van een ongezonde leefstijl aan het ontstaan en in stand houden van chronische ziektes op 80 procent (Yusuf et al., 2004) of zelfs 95 procent (Ruiz-Nunez et al., 2013) geschat wordt. In deze levendige interactieve workshop leren deelnemers een leefstijl anamnese af te nemen en oefenen ze zelf met leefstijl veranderingen en leren ze hoe TLV te induceren in een therapeutische context.

Deel 3: Spiritualiteit

Spiritualiteit lijkt op het eerste gezicht weinig te maken te hebben met (geestelijke) gezondheidszorg. Ook heeft het een zweem van vaagheid. Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het sterk gerelateerd is aan (mentale) gezondheid (Bonelli & Koenig, 2013). Mede daarom hebben gerenommeerde organisaties als de APA (in de VS) en het Royal college of psychiatrists (in het VK) secties in het leven geroepen om dit onderwerp te integreren in de psychiatrische zorg. In deze workshop wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit en wordt de praktische toepasbaarheid in de GGz toegelicht. Vervolgens onderzoeken deelnemers hun eigen levensbeschouwing (religieus, spiritueel, humanistisch, atheïstisch of anders?) en de manier waarop dit invloed heeft op hun therapeutisch handelen. Aansluitend leren deelnemers aan de hand van gevalideerde vragenlijsten een professionele levensbeschouwelijke anamnese af te nemen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan risico’s en valkuilen.

De studiedag zal plaatsvinden  op 23 april, Molenweg 18, 3604 AV Maarssen. Aanvang 10 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en duurt tot 17 uur.

 

5 november 2016: studiedag met Erik van den Brink, “Compassiegericht werken in een therapeutische setting – theorie en praktijk”Erik van den Brink 2014

In deze ééndaagse workshop is ruimte voor ontmoeting tussen perspectieven uit oost en west, ervaringsgerichte kennismaking met compassiegerichte oefeningen en interactieve uitwisseling. Speciale aandacht zal gegeven worden aan kernthema’s en oefeningen uit het programma Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), dat door Erik van den Brink en Frits Koster in de ggz werd ontwikkeld. Het betreft een seculier, wetenschappelijk gefundeerd oefenprogramma voor cliënten die vertrouwd zijn met mindfulnessbeoefening. MBCL beoogt cliënten te leren hun eigen therapeut te worden door het verdiepen van mindfulness met ‘heartfulness’, ofwel het cultiveren van een compassievolle houding naar zichzelf en anderen.

 

Erik van den Brink is psychiater/psychotherapeut en heeft ruim 25 jaar ervaring in de ambulante ggz. Hij was vanaf de oprichting betrokken bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis in Groningen. Thans werkt hij vanuit eigen praktijk (MBCL Training & Therapie), onder andere bij Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum in Haren. Hij ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange ervaring met meditatie en scholing bij internationaal vooraanstaande docenten. Hij heeft speciale interesse in methoden die het zelfhelend vermogen versterken en verdiepte zich onder meer in Mindfulness-Based interventies (MBSR, MBCT, Interpersonal Mindfulness), Solution-Focused Therapy, Acceptance & Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy. Hij is een veel gevraagd docent op het gebied van mindfulness-based en compassiegericht werken bij opleidingsinstituten in binnen- en buitenland.

Samen met Frits Koster ontwikkelde hij in de ggz een compassietraining in acht sessies (Mindfulness-Based Compassionate Living, MBCL), als een verdiepingstraining voor hen die al een mindfulnesstraining volgden. MBCL combineert wijsheid uit de contemplatieve tradities met moderne wetenschappelijke inzichten (onder meer uit werk van Paul Gilbert, Kristin Neff en Christopher Germer).

Websites: www.mbcl.nl; www.compassietraining.nl

Literatuur:

Erik van den Brink & Frits Koster – Compassievol leven (Boom, 2012; een nieuwe herziene editie wordt najaar 2016 verwacht). Achtergronden en beschrijving van het volledige MBCL-programma.

Erik van den Brink & Frits Koster – Mindfulness-Based Compassionate Living (Routledge, 2015), deze Engelse editie gericht op professionals, bevat uitvoerige wetenschappelijke referenties.

Frits Koster & Erik van den Brink – Compassie in je leven (Boom hulpboek, 2015). Gericht op breed publiek en te gebruiken als praktische zelfhulpgids of als werkboek bij het volgen van een training.

20161105_103522

Comments are closed.