studiedagen 2015

Conferentie Boeddhisme en Psychologie

Op 29 oktober 2015 hebben we samen met Tarab Instituut Nederland een conferentie gehouden over de ontmoeting tussen Boeddhisme en Psychologie.

 

‘The less dust, the more trust’, meditatie en de dagelijkse praktijk van de adelinevanwaningpsychotherapeut.

Adeline van Waning (MD, PhD, MA Boeddhistische Studies) werkte lange tijd als psychiater. Ze begeleidt nu mensen in meditatie, werkt in een hospice en schrijft. Lange tijd maakte ze deel uit van het bestuur van de Stichting. Op deze voorjaarsstudiedag zal Adeline ons recente grensverleggende uitkomsten presenteren van het “Shamatha Project”, een groot doorlopend wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Alan Wallace PhD en Clifford Saron PhD naar de werking en effecten van meditatie. Daarnaast zal zij diverse meditatie-oefeningen begeleiden en met ons bespreken. Hierbij is ook aandacht voor de wijze waarop deze oefeningen een ondersteunende rol kunnen spelen voor (psycho)therapeuten in hun hectische dagelijkse praktijk, in hun attitude naar de cliënt, en hoe ze op indicatie met een cliënt beoefend kan worden.

Deelnemers wordt van tevoren het artikel “Settling the Mind Meditation” gemaild: de oefening die deze dag centraal staat. In deze oefening is de ‘focus van mindfulness’: de ruimte van de geest – en wat daarin opkomt, kort aanwezig is en weer oplost. Deze meditatie geeft inzicht in de werking van de individuele geest, met haar patronen, conditioneringen, betekenisverleningen, en innerlijke afweer, reactiviteit en ’zelfbeschermingsstrategieën’. Met toenemende bewustwording en innerlijke vrijheid kan deze meditatie een therapeutische werking hebben. Ze draagt bij aan innerlijke vrede, veerkracht en compassie. Deze speciale vorm van (persoonlijke en transpersoonlijke) concentratie-inzichtsmeditatie wordt uitgebreid beschreven in het boek van Adeline dat in 2014 uitkwam, The less dust the more trust. Participating in The Shamatha Project – meditation and science. Het is een meditatie van ‘’getuige zijn’’, die veel wordt beoefend in verdergaande inzichtspaden zoals Mahamudra en Dzogchen.

Er wordt deze dag gewerkt in vier tijdsblokken van ongeveer 1,5 uur met hierin inleidingen, geleide meditaties en uitwisseling in de groep en gelegenheid tot het stellen van vragen. Er wordt gebruik gemaakt van Powerpoint en video. Op deze dag zal het boek van Adeline met korting te koop zijn, en desgewenst zal zij het signeren.

Zie voor nadere informatie ook www.meditationapr.org, bij Programma’s en bij Boek. Uitgebreider info over het boek is te vinden bij de uitgever Mantra Books, http://www.mantra-books.net/books/less-dust-more-trust

Studiedag met Adeline van Waning 15 mei 2015 Verslag door Guido Machielsen.

 

Comments are closed.