Studiedagen 2014

Met Jacqueline A-Tjak

Acceptance and Commitment Therapy is een relatief nieuwe vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Net als traditionelere vormen van CGT gaat ACT ervan uit dat gedachten een beperkende invloed kunnen uitoefenen op het handelen van mensen. Voor ACT staat daarbij centraal dat mensen belemmerd worden in het leven naar hun waarden. Uitgangspunt is dat het niet de inhoud van de gedachten zelf is die mensen tegenhoudt, maar de relatie die zij tot gedachten en ook andere innerlijke ervaringen zoals emoties, hebben. Door middel van acceptatie van en het leren afstand nemen van innerlijke ervaringen wordt een keuzemogelijkheid gecreëerd om los te komen uit vaste patronen en nieuwe wegen in te slaan. Gedragsverandering neemt een belangrijke plaats in en wordt ingevuld aan de hand van waarden. Traditionele evidence-based CGT technieken als gedragsactivering, exposure en vaardighedentraining worden geïntegreerd in een ACT behandeling.

Veel therapeutische benaderingen hebben in hun therapiemodel interventies opgenomen die afkomstig zijn uit het Boeddhisme, meestal meditatietechnieken. Er zijn echter maar weinig mainstream therapeutische benaderingen die in hun filosofie en therapiemodel zoveel elementen die verwant zijn aan het Boeddhisme hebben opgenomen als ACT. ACT vertrekt daarbij vanuit het psychologisch laboratoriumonderzoek en komt vervolgens uit bij aspecten als contact met het huidig moment (mindfulness), het observerend perspectief, acceptatie en compassie. Lijden wordt gezien als een aspect van mens-zijn, in plaats van als pathologie. Binnen het proces van waarden kan spiritualiteit een belangrijke plaats innemen. Doel van een ACT behandeling is niet verlichting, maar psychologische flexibiliteit. Daarmee plaatst ACT zich binnen de psychologie en de geestelijke gezondheidszorg.

Dagindeling

Het doel van de workshop, gegeven door Jacqueline A-Tjak, is een kennismaking met de filosofie en het therapiemodel van ACT. In de ochtend is er een theoretische inleiding op het ACT model met experiëntiële oefeningen die de verschillende ACT processen illustreren. In de middag vervolgen we de oefeningen. Daarnaast zal er ruimte geboden worden voor discussie over de verschillen en overeenkomsten tussen ACT en het Boeddhisme en de waarde van beide benaderingen.

 Jacqueline A-Tjak is klinisch psychologe en supervisor bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt). Zij is werkzaam bij PsyQ, in de zorgprogramma’s depressie en persoonlijkheidsproblematiek. Zij doet daar onderzoek naar de werkzaamheid van ACT in vergelijking met traditionele CGT. Daarnaast heeft zij een eigen opleidingsbedrijf: A-Tjak Cursussen. Vanaf 2004 verdiept zij zich in ACT en sinds 2013 is zij erkend als Peer Reviewed ACT trainer door de ACBS (Association of Contextual Behavioral Science; de internationele vereniging waar ACT onder valt).  Zij is voorzitter van de Belgisch-Nederlandse onderafdeling van deze vereniging: de ACBS BeNe.

 

Studiedag 31 mei 2014 (nieuwe locatie)

Een studiedag met Maureen Cooper, auteur van het in 2013 verschenen boek “The Compassionate Mind Approach to Reducing Stress”. Maureen Cooper is de oprichtster van “Awareness in Action”, een consultancy die zich richt op de seculiere toepassing van mindfulness, meditatie en compassie op de werkplaats. Daarnaast geeft ze wereldwijd workshops en trainingprogramma’s rondom compassie en stressreductie. Ook geeft ze als dharmaleraar seminars over het integreren van compassie in ons dagelijks leven.

Stress is een onvermijdelijk deel van het leven waar we allemaal op verschillende manieren en levensgebieden mee te maken krijgen. Hoe goed we daarmee om weten te gaan bepaalt de mate waarin stress invloed op ons en de mensen om ons heen heeft. Tijdens de studiedag zal Maureen ingaan op hoe we onze habituele manier van op stress reageren kunnen transformeren door onszelf te trainen in compassie waardoor ons welzijn en gevoel van zelfcontrole verbeteren. Deze oefeningen kunnen zowel gebruikt worden voor onszelf als in een therapie-/coachingssetting.

Maureen is van Engelse origine en woont reeds een aantal jaren in Nederland. De studiedag zal Engelstalig zijn. Er is, indien gewenst, samenvattende vertaling.

Op haar website www.awarenessinaction.org is meer informatie te vinden over haar activiteiten en staat een youtube-opname van haar tijdens de Empathy and Compassion in Society-conferentie die oktober 2013 in Londen plaatsvond.

Comments are closed.