Studiedagen 2013

Studiedag 30 november 2013

Op 30 november a.s. zal er weer een studiedag zijn van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme, ditmaal met Han de Wit, rondom het thema:

WIJSHEID IN EMOTIE

Han de Wit, wiens boek Wijsheid in Emotie recentelijk verscheen, zal ingaan op de rol van emotie binnen de boeddhistische context en die vergelijken met de rol van emoties binnen de hedendaagse westerse psychotherapie. Vragen die daarbij o.m. aan de orde zullen komen zijn:

Wat zijn emoties bezien vanuit het boeddhisme en vanuit de westerse psychologie?

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de benadering van emoties?

Wat verstaat elk onder positieve en negatieve/destructieve emoties?

En hoe kunnen we ons verhouden tegenover deze emoties?

Is er wijsheid te ontdekken in emoties?

Zijn beide zienswijzen te combineren of vragen ze om een meer gescheiden benadering?

Aan de hand van deze thema’s zal Han in discussie gaan met enkele psychotherapeuten en met de deelnemers van de studiedag.

Het bestuur hoopt op een levendige uitwisseling en inspirerende ontmoetingen.

 

Praktische informatie:

Prijs voor leden:  45 euro (incl. lunch) of 29 euro (excl. lunch)

Prijs voor niet-leden: 60 euro (incl. lunch) of 44 euro (excl. lunch)

Inschrijven kan geschieden door het bedrag over te maken op girorekening 5154740 t.n.v. Stichting Psychotherapie en Boeddhisme o.v.v. studiedag november 2013.

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, 3511BB Utrecht. Het vergadercentrum is gevestigd boven het C & A gebouw. Bereikbaar vanaf station Utrecht CS (10 minuten lopen, volg borden Centrum/Binnenstad/Vredenburg). Dichtstbijzijnde parkeergarage is La Vie (volg borden Centrum.)

Tijd: 10:00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) – 16.30 uur

 GetAttachment Over Han de Wit:

Dr. Han F. de Wit is psycholoog en dharmaleraar in de traditie van het Shambhala-boeddhisme. Voorheen leerling van wijlen Chögyam Trungpa, thans is hij leerling van Sakyong Mipham Rinpoche. Hij verwierf bekendheid als grondlegger van de contemplatieve psychologie. Hij is auteur van veel gelezen en vertaalde boeken, waaronder De Verborgen Bloei: over de psychologische achtergronden van spiritualiteit (13e druk), De Lotus en de Roos: boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (6e druk), Het open veld van de ervaring:de Boeddha over inzicht, compassie en levensgeluk (2009) en zijn nieuwste boek : Wijsheid in emotie (april 2013).

 

 

Studiedag 18 mei 2013

Op zaterdag 18 mei is er weer een studiedag van onze Stichting, ditmaal rond het thema biografie en beoefening.
 
Het programma is samengesteld met sprekers uit de eigen gelederen, te weten Paul van der Velde en Guido Machielsen. Zij zullen op verschillende wijze ingaan op de invloed van boeddhistische beoefening op de eigen ontwikkeling. Hiermee wordt zowel de persoonlijke als de beroepsmatige ontwikkeling bedoeld.

 
Aan de hand van de presentaties en contemplaties zullen de deelnemers onder begeleiding stilstaan bij de eigen biografie en spirituele ontwikkeling en daarover met elkaar en de sprekers in gesprek gaan.
  

Tot slot zal aan het eind van de middag nog ingegaan worden op de enquête die begin dit jaar onder de leden werd gehouden wat betreft hun wensen en ideeën ten aanzien van de toekomst van onze Stichting.

 

Kosten en inschrijving

De inschrijving is gedaan zodra onderstaand bedrag is overgemaakt op de girorekening van de Stichting.

Leden: 40  euro (incl. lunch) of 25 euro (excl. lunch)

Niet-leden: 50 euro (incl. lunch) of 35 euro (excl. lunch)

 

Betaling kan geschieden door het bedrag over te maken op girorekening 5154740 t.n.v. Stichting Psychotherapie en Boeddhisme o.v.v. studiedag mei 2013.

 

De studiedag zal plaatsvinden in Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, te Utrecht. Dit is op korte loopafstand van het Centraal Station.

 

Aanvang: 10.30 uur, inloop vanaf 10 uur

De dag zal rond 16.45 uur eindigen.

 

Toelichting op de studiedag

 

Paul_van_der_velde_grootBiografie en dharma (lezing door Paul van de Velde, hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme van de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van Stichting Psychotherapie & Boeddhisme)

Binnen het boeddhisme functioneert het leven van de Boeddha als het belangrijkste paradigma van hoe de mens geluk zou kunnen bereiken. De Boeddha wordt vaak beschouwd als een geheeld mens, ook in psychisch of spiritueel opzicht. Velen proberen dan ook de biografie van de  Boeddha in hun leven als uitgangspunt te nemen, hetgeen kan resulteren in een integratie van de dharma in hun levensstijl.

Het boeddhisme is populair geworden in het westen, maar het gaat daarbij met name om praktijken die zich lenen voor een vertaalslag naar een levenswijze toe. Westerlingen beschouwen de meditatie vaak als de belangrijkste manier van beoefening. De meditatie is dan ook losgekomen van haar context in Azië en heeft zich in allerlei gradaties ontwikkeld tot methoden om psychische heelheid te bereiken, gemoedsrust of duratief geluk. In Azië wordt hierop soms commentaar gegeven als zou het boeddhisme van het westen een uitgeklede ’light’ versie zijn van wat de Boeddha bedoeld zou hebben. Toegegeven, in het westen zijn er weinigen die hun beoefening zo ver gaan dat ze daadwerkelijk monnik of non worden.  In het westen zijn het juist leken die beoefenen. Een interessant fenomeen hierbij is dat de biografie van de Boeddha geregeld vertaald wordt naar integratie van beoefening naar het alledaagse leven toe. Bodh Gaya, de plek waar de Boeddha zijn verlichting bereikte, is in zo’n geval niet meer een plaats in Noord-India, het wordt een incident in het eigen leven dat de aanzet vormde tot de beoefening. Sarnath is niet meer de plaats waar de Boeddha zijn eerste preek hield, het wordt de gelegenheid waar de beoefenaar voor het eerst van de meditatie hoorde.

In deze presentatie staat met name deze integratie van de traditionele, maar tegelijk tijdloze, biografie van de Boeddha naar de persoonlijke beoefening centraal. Waar was je eigen persoonlijke Bodh Gaya, of welk incident kun je als zodanig beschouwen? Het is ook opmerkelijk dat de verbreiding van de dharma in de moderniteit gepaard gaat met het verschijnen van heel wat biografieën en autobiografieën waarin mensen getuigen van wat de meditatie in hun proces heeft betekend.

 

Guido webs fotoMijn biografie als psychotherapeut in relatie tot het Boeddhisme (presentatie Guido Machielsen, psychotherapeut en bestuurslid Stichting Psychotherapie & Boeddhisme)

 

Halverwege mijn loopbaan als psychotherapeut voel ik behoefte aan reflectie: waar sta ik in mijn vak, wat is mijn oriëntatie, wat breng ik daarvan daadwerkelijk in praktijk en wat zou ik anders willen? En, gerelateerd aan het thema van deze studiedag:  Hoe heeft het Boeddhisme mijn ontwikkeling als psychotherapeut beïnvloed? En mijn werk? En, is er een wisselwerking? Mijn reflectie over deze en andere vragen wil ik graag met jullie delen.

 

Reflectie en uitwisseling

Na elke presentatie is er ruimte voor persoonlijke reflectie op en uitwisseling over de eigen ontwikkeling van de deelnemers en de invloed die meditatie/Boeddhisme/spiritualiteit daarop hebben gehad.

Comments are closed.