Studiedagen 2012

 

Najaar Studiedag 20,21 en 22 oktober 2012

3 daagse seminar met Arnaud Maitland

Toegang tot Innerlijk Weten

een training in open gewaarzijn.

 When the energy of human embodiment is fully expressed, it becomes art.

It reveals our inner qualities, our distinctive flavors, our souls.

Tarthang Tulku

 

Welke intimiteit, welke nabijheid, welke liefdevolle zorg en steun kunnen we verwachten als we onze ware natuur verbergen en geen toegang hebben tot ons innerlijk weten?

De kennis die we nodig hebben om een volwaardig en gelukkig leven te leiden hangt af van het cultiveren van gewaarzijn.

Door ons gewaarzijn te trainen krijgen we toegang tot diepere dimensies van ruimte en tijd en is het mogelijk om ons  bewust te leren  zijn van de factoren die in iedere situatie en op ieder moment op vele verschillende niveaus tegelijkertijd werkzaam zijn.

Zo kunnen we bijvoorbeeld leren ons tegelijkertijd bewust te zijn van het heden, het verleden en de toekomst en  door een groter gewaarzijn ons  beter af te stemmen op de intenties en stemmingen van anderen terwijl we ons tegelijkertijd bewust blijven van onze eigen behoeften en doelstellingen.

Gewaarzijn kan zowel details als brede perspectieven omarmen, waardoor we veel beter kunnen voorspellen, plannen maken, organiseren en focussen.

Zo wordt gewaarzijn onze toegang tot diepere kennis en het medicijn om ontevredenheid te genezen en levensvreugde te cultiveren.

 

gewaarzijn van gewaarzijn

Met een ongetraind gewaarzijn zijn we niet in staat onszelf te scheiden van de vele versluieringen van dit innerlijk weten: door onze vaste overtuigingen, opinies en zelfbeelden, onze vaste patronen in het denken, door blokkades in het lichaam kunnen we niets anders herkennen en communiceren dan wat de stroom van gedachten ons aanreikt. We kunnen niet boven het denken uitstijgen.

In dit seminar zullen we ons richten op het vergroten van dit gewaarzijn binnen de fundamentele elementen van ons mens-zijn  nl. ons lichaam, onze zintuigen, ruimte en tijd.

KUM NYE van de Geest

Een eerste voorwaarde voor het ontwikkelen van een ruimer gewaarzijn is lichaamsontspanning en lichaamsgewaarzijn. Hierbij maken we gebruik van  oefeningen uit het rijke instrumentarium van de Kum Nye(zie ook  beschrijving van vorige studiedag)

Door Kum Nye stimuleren we de stroom van energie door alle lichaamscentra waardoor de kwaliteit van het  zintuiglijk  ervaren wordt verrijkt. Het gevoel van afgescheiden zijn en een daaruit voortkomend hunkeren kan  genezen worden door de energie van het hart weer te verbinden met het hoofd en de buik.

Daarnaast zal het accent liggen op het ontspannen van degene die de oefeningen doet. Met Kum Nye van de Geest brengen we onze mentale activiteit meer  tot rust en stemmen we af op de Feeling Mind om zo meer toegang te krijgen tot een non-duaal bewustzijn in voelen, in zien, in horen en in weten.

Zo komen we gaandeweg meer in contact met een nieuwe manier van zijn, met een helder, licht en open gewaarzijn dat onder de oppervlakte ligt van het denken en de conceptuele geest overstijgt.

Op dit punt zijn we aanbeland op de grond voor de toepassing van de Questioning Mind Methode.

Questioning Mind Methode

Vragen stellen en gewaarzijn zijn onze meest kostbare leraren. Vragen stellen is een fundamenteel aspect van ons mens zijn. Alle ontdekkingen, uitvindingen  en creaties beginnen met een vraag.

Questioning Mind is  een vaardigheid die we kunnen leren. We zoeken geen antwoorden maar het is een leren stellen van de “juiste” vragen om kennis die we al hebben uit te nodigen om de juiste condities en de juiste timing te onthullen voor het realiseren van onze diepste wensen.

Veel van onze  positieve kwaliteiten liggen opgesloten in ons ego-dieptes aan gevoel, talent en intelligentie. Bevrijd uit de ketenen van onze  subjectieve oriëntatie kunnen we deze kwaliteiten op een nieuwe manier tot uitdrukking brengen.

Questioning Mind beweegt ons uit de buurt van dogma’s, beperkende vooronderstellingen en achterhaalde ideeën.

In dit seminar leren we hoe precies af te stemmen op dit proces van onderzoek dat het onbekende uitnodigt met een open  houding van verwondering zodat een innerlijk weten weer tevoorschijn kan komen .

Zie voor praktische informatie www.psychotherapieenboeddhisme.nl

Arnaud Maitland werkt al meer dan dertig jaar nauw samen met de Tibetaanse lama Tarthang Tulku en hij is een senior student van hem sinds 1976. Als een internationale spreker, retraite leider, Nyingma leraar, meditatie instructeur, senior Kum Nye leraar en Skillful Means consultant, brengt Arnaud Maitland het eeuwenoude onderricht van de Tibetaanse Boeddhistische Nyingma lineage in de mainstream van de hedendaagse cultuur en het moderne leven. Hij laat ons ontdekken dat we reeds de kennis bezitten om een betekenisvol, succesvol en gelukkig leven te leiden.

Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en behaalde een masters degree in de Tibetaans- boeddhistische filosofie en psychologie aan het Nyingma Instituut, Berkeley,CA. Op dit moment is Maitland directeur van Dharma Publishing en het Centrum voor Skillful Means.

Hij deelt zijn kennis in seminars en retraites in Europa, Zuid-Amerika, en de U.S.A. als ook in boeken,

online programma’s en Cd’s zie www.dharmapublishing.com
Zijn eerste boek, MasterWork – Mastering Time (Dharma Publishing, 2000, vertaald in twee talen) beschrijft zijn jaren als directeur van een drukkerij die in overeenstemming met Tibetaans- boeddhistische principes werd geleid. Het tweede boek Oneindig Afscheid (Altamira, 2004, vertaald in vijf talen) biedt perspectieven op het ouder worden in het licht van het Tibetaans Boeddhisme

Literatuur:

Boeken over Kum Nye:

Tarthang Tulku, Kum Nye ontspanning, deel 1: theorie, voorbereiding, massage, uitgeverij Dharma; Tarthang Tulku, Kum Nye ontspanning, deel 2: meditatieve bewegingsoefeningen, uitgeverij Dharma; Tart hang Tulku, Tibetaanse ontspanning; Kum Nye: massage en beweging. Uitgeverij Altamira –Becht Tarthang Tulku, The Joy of Being: advanced Kum Nye practices for Relaxation, Integration en Concentration. Uitgeverij Dharma Publishing Tarthang Tulku, Kum Nye Dancing (Dharma Publishing 2012)

Boeken over Questioning Mind:

Kennis van Vrijheid ,Tarthang Tulku, Dharma Uitgeverij | mei 1992

Liefde voor Kennis Tarthang Tulku,, Uitgeverij Dharma | augustus 2002

 

Ter inspiratie enkele video’s over Inner Knowing en Questioning Mind Methode:

kopieeren en plakken in browser

http://www.youtube.com/watch?v=5Cevl-dCkVQ

http://www.youtube.com/watch?v=cDW5V8ACUsI

http://www.youtube.com/watch?v=dhtl7p3hbZI

 

 

 

 

 

 

Studiedag met Arnaud Maitland 19 mei 2012

Conferentieoord: kontakt der kontinenten in Huis ter Heide /voertaal Nederland

 

“De geest introduceren in de schatten die het lichaam aanbiedt”

 

 

Arnaud Maitland werkt al meer dan dertig jaar nauw samen met de Tibetaanse lama Tarthang Tulku en hij is een senior student van hem sinds 1976. Als een internationale spreker, retraite leider, Nyingma leraar, meditatie instructeur, senior Kum Nye leraar and Skillful Means consultant, brengt Arnaud Maitland het eeuwenoude onderricht van de Tibetaanse Boeddhistische Nyingma lineage in de mainstream van de hedendaagse cultuur en het moderne leven. Hij laat ons ontdekken dat we reeds de kennis bezitten om een betekenisvol, succesvol en gelukkig leven te leiden.

Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en behaalde een masters degree in de Tibetaans- boeddhistische filosofie en psychologie aan het Nyingma Instituut, Berkeley,CA. Op dit moment is Maitland directeur van Dharma Publishing and het Centrum voor Skillful Means.

Hij deelt zijn kennis in seminars en retraites in Europa, Zuid-Amerika, en de U.S.A. als ook in boeken,

online programma’s en Cd’s.
Zijn eerste boek, MasterWork – Mastering Time (Dharma Publishing, 2000, vertaald in twee talen) beschrijft zijn jaren als directeur van een drukkerij die in overeenstemming met Tibetaans- boeddhistische principes werd geleid. Het tweede boek Oneindig Afscheid (Altamira, 2004, vertaald in vijf talen) biedt perspectieven op het ouder worden in het licht van het Tibetaans Boeddhisme.

 

KUM NYE ontspanning is een bijzondere vorm van yoga welke zijn oorsprong heeft in deTibetaanse medische en meditatieve traditie en die in het westen is geïntroduceerd door Tarthang Tulku in de beginjaren van 1970 en over de jaren steeds verder verdiept wordt. Het omvat mindfulness van lichaam, voelen, adem evenals mindfulness van spraak en geest.

Kum betekent energielichaam of “embodiment” en Nye massage. Letterlijk betekent Kum Nye dus massage van het energielichaam. Door het activeren van ‘the flow of feeling (Nye)’ in het lichaam, breidt de directe ervaring, de Kum, (“the right now of experience”) zich uit en versterkt zichzelf. Kum Nye“gestures”( houdingen en bewegingen) brengen ons naar het aanwezig zijn in het nu. De houdingen leiden instinctief tot het besef dat de ware voeding en kennis die voor ons toegankelijk is in het huidige moment ligt. Deze “gestures” wakkeren het vermogen aan om je geheel in het nu te engageren. Met behulp van stilte, houdingen, bewegingen en zelfmassage ontspannen lagen van vastgehouden spanningen. Blokkades in het lichaam kunnen smelten en de balans tussen denken en voelen, lichaam en geest, ik en de ander, binnen en buiten wordt hersteld. Door Kum Nye yoga wordt de innerlijke architectuur van ons subtiele energiesysteem opnieuw (op)gebouwd in een open structuur.

Energie en inzicht die gevangen zaten komen aan de oppervlakte en tot nu toe verborgen dimensies van het lichaam, geest, ruimte en tijd beginnen zich te openbaren. In Kum Nye betekent ontspanning: ‘alles komt tot leven!’

Dit instrumentarium geeft een grote verdieping aan meditatie, therapie en zelfkennis omdat het spoedig innerlijke kalmte (Samatha) teweeg kan brengen en een diepe integratie (en non-dual awareness) in het leven roept.

Arnaud Maitland zal ons deze dag introduceren in de verschillende aspecten van Kum Nye, hoe het lichaam de geest kan ontspannen waardoor de schatten die ons lichaam te bieden heeft duidelijker worden. Verder zal hij ons op de hoogte brengen van de theoretische achtergronden en de nieuwere ontwikkelingen binnen Kum Nye. Ook zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Interview met Arnaud over Kum Nye klick hier.

 

Retraites en programma’s

Kum Nye Dancing – Van 1 t/m 12 augustus zal Arnaud in Nederland (Zwanenhof in Zenderen, Twente) zijn jaarlijkse Europese Kum Nye retraite geven, ditmaal in het onlangs uitgekomen Kum Nye Dancing plus de mogelijkheden om het  verleden energetisch te helen. (voertaal: Engels)

Voor meer Kum Nye en de aangeboden programma’s kijk op www.kumnyeyoga.com en op www.dharmapublishing.com

OPGAVE voor deze dag via de website: www.psychotherapieenboeddhisme.nl /routebeschrijving zie: http://www.kontaktderkontinenten.nl

TIJD: let op de dag begint wat eerder dan normaal d.w.z. van 9.30-17.00;  ontvangst met koffie en thee van 9.00-9.30; kosten 90 euro (lunch, koffie en thee inbegrepen); voor reducties op de toegangsprijs voor leden en bijtijds inschrijven zie website.

Het is aan te bevelen zelf een matje en kussentje mee te nemen en gemakkelijk zittende kleding. Uiteraard is het ook mogelijk van een stoel gebruik te maken.

Boeken over Kum Nye:

Tarthang Tulku, Kum Nye ontspanning, deel 1: theorie, voorbereiding, massage, uitgeverij Dharma; Tarthang Tulku, Kum Nye ontspanning, deel 2: meditatieve bewegingsoefeningen, uitgeverij Dharma; Tart hang Tulku, Tibetaanse ontspanning; Kum Nye: massage en beweging. Uitgeverij Altamira –Becht Tarthang Tulku, The Joy of Being: advanced Kum Nye practices for Relaxation, Integration en Concentration.  Uitgeverij Dharma Publishing Tarthang Tulku, Kum Nye Dancing (Dharma Publishing 2012)

 

Verslag Studiedag Psychotherapie en Boeddhisme 2012 in het licht van Kum Nye

Op 19 mei vond in een bosrijke omgeving in Soesterberg de jaarlijkse Studiedag van de Stichting Psychotherapie en boeddhisme plaats. Deze prachtige dag werd gegeven door Arnaud Maitland.

Arnaud is sinds 1976 student van Tarthang Tulku, en werkt nauw met hem samen. Hij is op vier terreinen actief: als geautoriseerde Nyingma-leraar begeleidt hij regelmatig retraites, hij is senior Kum Nye leraar, hij werkt hij met Questioning Mind en met Skilful means – wijs worden door handelen.

Er waren ongeveer 45 deelnemers bij deze dag, waaronder therapeuten, psychiaters, coaches, sommigen boeddhist, anderen mindfulness trainer.

Het onderwerp van de dag was “De geest introduceren in de schatten die het lichaam aanbiedt”.

Wat is Kum Nye?

Arnaud begon de dag met een inleiding in Kum Nye. Wat is Kum Nye? Het is een vorm van yoga binnen de Tibetaanse traditie. Kum Nye is een manier om jezelf te ontwikkelen, je geest, je hart en je zintuigen. Een manier om mensen te helpen, om hun leven te verrijken. Door middel van Kum Nye kun je antwoord vinden op het merendeel van je levensvragen.

In Kum Nye is je lichaam het uitgangspunt. Vooral in het Westen is dat belangrijk, omdat veel mensen heel mentaal zijn, en niet in contact met hun lichaam.

Kum Nye richt zich, door middel van fysieke oefeningen, op de gevoelens, de energieën in ons lichaam. Vaak zijn deze energieën verstoord, of geblokkeerd, wat lijden veroorzaakt.

Door Kum Nye gaan de energieën weer stromen, en, zoals Arnaud zei, wat stroomt, heelt. En als uiteindelijk alle levensenergieën met elkaar in wisselwerking treden, wordt je leven moeiteloos, je hebt je volledig ontplooid.

Drie soorten blokkades

Kum Nye maakt onderscheid tussen drie soorten blokkades.

1) Fysieke blokkades, bijvoorbeeld stijve schouders, die ontstaan zijn door stress. Deze blokkades zijn door Kum Nye gemakkelijk op te lossen. Een belangrijk punt hierbij is, dat je in Kum Nye geen psychologische conclusies verbindt aan een fysiek probleem. Je zegt dus nooit: je hebt kanker omdat je boosheid onderdrukt hebt.

2) Blokkades in de energiekanalen. Volgens de Tibetaanse traditie heeft ons lichaam, op subtiel niveau, 72.000 energiekanalen. Als deze geblokkeerd zijn, heb je verschillende ‘stemmen’ in je. Als er geen blokkades zijn, is er maar één stem. Blokkades op dit niveau zijn ontstaan in je kindertijd. Het is een soort verkramping die ontstaan is doordat je je aanpaste, omdat je erbij wilde horen.

3) Knopen in de chakra’s. Deze blokkades gaan veel dieper, en hebben te maken met patronen die van generatie op generatie zijn doorgegeven, meestal onbewust.

Na de theepauze gingen we praktisch aan de slag met Kum Nye. Sommige oefeningen deden we liggend, andere staand, in verschillende houdingen. Een van de oefeningen had de veelzeggende naam: Laat je zelfbeeld los.

Arnaud begeleidde ons door de oefeningen heen.

Als je een Kum Nye oefening doet, kunnen er gevoelens opkomen. Dit betekent dat er dingen in beweging komen, Kum Nye maakt iets los. Door hier met je aandacht en je adem naartoe te gaan, kan spanning oplossen. Kum Nye voelt niet altijd prettig, ik vond zelf sommige oefeningen ook best zwaar, of ongemakkelijk. In Arnauds woorden: ‘Een blokkade oplossen is niet zo leuk’.

Na de oefeningen kwam er verschillende vragen op: hoe weet je of Kum Nye werkt? Welke indicatoren zijn daarvoor? Een indicator is bijvoorbeeld dat je je meer ‘heel’ voelt, dat je van binnen ruimer wordt, zachter.

Een andere vraag was: Kun je een client Kum Nye aanraden? Arnaud’s antwoord was: je kunt een client geen Kum Nye aanraden als je zelf Kum Nye niet kent.

Nog een vraag: Wat heb je zelf aan Kum Nye als therapeut?

Arnaud: Door Kum Nye zie je beter, je hoort beter, dus ook in je werk met je client. Je bent minder dualistisch, je projecteert minder. Als je als therapeut meer openstaat, voel je beter wie de client is. Als je zelf rijker wordt, wordt je therapie rijker.

Inmiddels wat het tijd voor een heerlijke lunch in de grote tuin: broodjes, aspergesoep salades en lekkere drankjes.

Questioning mind

’s Middags gingen we verder met het volgende onderwerp: questioning mind.

Als je een basis hebt gelegd in Kum Nye, kun je met bepaalde levensvragen aan de slag. Dingen die je altijd al hebt willen begrijpen, waar je al 30 jaar mee zit. Of je kunt je op een bepaalde situatie richten die je lastig vindt.

Je roept de situatie op en je kijkt waar je dit in je lichaam voelt. De verkramping over een situatie zit in je lichaam. Je blijft bij dit gevoel, alsof het een weeskind is, of iemand die is weggelopen. Je gaat met je aandacht naar het gevoel, zonder te oordelen. Misschien is het wel de eerste keer dat er naar dit gevoel geluisterd wordt. Omdat er nooit naar geluisterd is, is het ondergronds gegaan, en daarmee deel geworden van al je ervaringen.

Het gevoel heeft iets te vertellen. Door met je aandacht ernaar toe te gaan, en het te accepteren, gaat het stromen. Alles wat je onderkent, is genezend, en komt tot leven.

In Questioning mind stel je andere vragen dan je normaal zou doen. Vragen als ‘wat’, ‘hoe zou je willen dat het was’, ‘wanneer, onder welke condities’.

Kum Nye gaat er vanuit dat kennis, het antwoord op al je vragen, in jezelf zit. Vaak denken we dat we iets missen, iets nodig hebben, maar in feite is alles er al. We hoeven alleen maar weg te halen wat er tussen zit.

Jammer genoeg was er geen tijd om zelf te oefenen met Questioning mind, maar gelukkig heeft Tarthang Tulku er een boek over geschreven: Kennis van Vrijheid.

Bewustzijn en ruimte

In het laatste deel van de middag gingen we nog een laag dieper. Dit is lastiger om over te schrijven. Hier gaat het minder over het fysieke niveau, maar over het niveau van de geest. Om je geest zo ruim mogelijk te laten worden.

In Kum Nye werk je eerst aan Nye, aan het op gang en in balans brengen van de energiestromen. Vervolgens is het belangrijk dat degene die Kum Nye ondervindt, zelf ook ontspant. Hoe meer ontspannen je wordt door Nye, hoe groter de Kum. Kum is de ‘ability to know’, het is degene die toegang heeft tot wijsheid, die de wijsheid belichaamt. Hoe groter je awareness, je bewustzijn, hoe meer toegang je hebt tot alle wijsheid in die ruimte. Als je awareness maar heel klein is, weet je alleen wat binnen die ruimte is. Als je awareness heel groot is, ben je verbonden met alles in die ruimte. Als therapeut is het belangrijk om je awareness groot genoeg te maken, zodat je client er binnen zit. Alleen dan kan je hem helpen. Als je awareness klein is, heb je alleen de kennis van je handboek.

In wezen is ons awareness eindeloos groot. Maar onze ervaringswereld is veel kleiner. Bij de boeddha’s is het awareness maximaal, zonder grenzen.

Aan het eind van de dag deed Arnaud nog een oefening met ons, waarin we daadwerkelijk konden proeven aan het uitbreiden van ons bewustzijn. Niet alleen het vergroten van je awareness in de ruimte voor je, maar ook – en tegelijkertijd – achter je, opzij, boven en onder. En niet alleen buiten je, maar ook oneindig naar binnen.

Een bijzonder einde van een inspirerende dag!

Comments are closed.