Studiedagen 2005

Voorjaarsstudiedag (5 maart 2005): Constructivisme en Cognitieve Therapie

Sprekers: Paul van der Velde, Herman Kief en Maurits Kwee.

Klik hier voor meer info:

Plaats: Parapsychologisch Instituut

Springweg 7

3511 VH Utrecht

030-2314282

Tijd: 10.30 -16.00 uur (aankomst 10.00 uur, koffie en thee. s.v.p. voor de lunch zelf brood meenemen óf in de omgeving wat halen).

Kosten: € 25,- voor leden, € 35,- voor niet-leden.

Aanmelding: Aanmelden, liefs zo spoedig mogelijk, via e-mailguido@psychotherapieenboeddhisme.nl

en betaling aan Stichting Psychotherapie en Boeddhisme te Maarssen door overmaking van het bedrag op postgirorekening 5154740 (o.v.v. “studiedag 5 maart”).

Inhoud: Van 12 tot 17 juni 2005 vindt in Goteborg in Zweden een congres plaats met bovengenoemde titel. Enkele leden van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme zijn bereid gevonden op 5 maart hun presentatie voor Zweden op onze studiedag voor te dragen.

Paul van der Velde zal een korte verhandeling presenteren als opening van de studiedag waarbij de aansluiting van de Boeddhistische traditie naar diverse vormen van therapie wordt onderzocht. In het kader van zijn onderzoek naar de kernconcepten ‘Navayana’ en ‘Upaya’, zoekt hij een legitimering naar de traditie toe in het licht van de ontwikkeling van het ‘nieuwe voertuig’.

Maurits Kwee geeft een uiteenzetting met de titel ‘the Neuropsychology of Awakening: Buddhist Meditation and Critical Constructivism’. De titel verwijst naar enkele Neuropsychologische hypothesen omtrent de Buddha’s ontwaken en diens ontdekking van het zesde zintuig. Dit laatste draagt het vermogen in zich om de definitie van empirisch wetenschappelijk te verbreden. Vanuit een constructivistisch standpunt bekeken is de eigen (subjectieve) ervaring de ultieme werkelijkheid. Wetenschap kan de ‘objectieve’ werkelijkheid weliswaar relatief benaderen maar onmogelijk absoluut omvatten of binnendringen. Via verscheidene Boeddhistische meditaties kan de illusie van het ik-mij-mijn/zelf worden doorzien en het niet-zelf in preconceptuele ervaringen te voorschijn komen (voordat een subject-object dualiteit intreedt). Deze uit 80 geanimeerde slides bestaande powerpoint presentatie is nummer 4 uit een serie van een 12-delige seminar. Voor hen die aantekeningen zouden willen maken: Maurits zal ook materiaal op papier uitreiken, zodat er niet meegeschreven hoeft te worden. Het geheel zal twee uur duren inclusief twee oefeningen van elk een klein half uur.

Herman Kyosen Kief

In 1995 ontdekte Kyosen na het lezen van een boek van de Japanse psychiater Tomio Hirai over therapie gebaseerd op zenmeditatie de psychotherapeutische mogelijkheden van zen. Een mediterende persoon kan bijvoorbeeld in plaats van een ‘normale’ Mantra een positieve bevestiging gebruiken en deze per ademhaling repeteren. Als iemand dit 25 minuten doet heeft hij óf zij de ‘Mantra’ zo’n 200 tot 250 keer herhaald. Op deze manier kan iemand bijvoorbeeld zelftwijfel overkomen.

Een andere manier die met Zen verband houdt is de benadering van het probleem als een Koan, het paradoxale raadsel waarmee bepaalde Zen scholen werken. Vanuit therapeutisch oogpunt kan het probleem of symptoom van een persoon in de vorm van een Koan worden beschouwd en door met het gestelde symptoom juist als een Koan om te gaan kan er een antwoord of doorbraak komen.

Via dit spoor kwam Herman op het idee dat allerlei vormen van meditatie therapeutisch kunnen worden toegepast. In Japan was de Naikan al ontwikkeld, een meditatieve methode om met het verleden, of bijvoorbeeld criminele neigingen om te gaan. In feite is dit de enige methode waarvan is aangetoond dat criminele inclinaties ermee kunnen worden behandeld. Contemplatie kan, echter ook worden toegepast. De Vietnamese Zen meester Thich Nhat Han heeft een methode laten zien waarmee men kan mediteren op de dood van een geliefde persoon binnen de context van mindfulness. Deze methode leent zich goed voor rouw en rouwverwerking. Er kunnen sutra’s worden gecomponeerd die slechte gewoonten uitbannen, wilskracht vergroten en bewustzijn van deze gewoonten ontwikkelen. Zo zijn er zeker twintig therapeutische technieken te vinden, wellicht zelfs meer. De presentatie zal deze niet alle behandelen.

 

Najaarstudiedag zaterdag 24 september 2005

Workshop aandachttraining: MBCT en MBSR

De workshop wordt gegeven door Johan Tinge en Joke Hellemans

Klik hier voor meer informatie:

 

 

 

De “Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR) ofwel Stressreductie door Aandachttraining werd 25 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn in eerste instantie voor mensen met pijn, ziekte en stressgerelateerde klachten. Hij integreerde westerse kennis over stress met de boeddhistische meditatie en leefwijze. Als een olievlek breidde de 8-weekse training zich uit en bleek ook voor psychische klachten goed te werken (angstklachten, fibromyalgie). Sinds Willams, Segal and Teasdale hun boek: ”Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression (MBCT) in 2002 publiceerden waarin zowel een gedetailleerde beschrijving van het curriculum, als ook gedegen onderzoek naar deze methode werd beschreven, nam de populariteit van de toepassing van de “mindfulness” in de geestelijke gezondheidszorg een enorme vlucht. In Nederland niet in het minst toen hier in 2004 de vertaling van dit boek uitkwam.

In deze workshop willen we u kennis laten maken met de toepassing van MBSR en MBCT bij psychische en lichamelijke klachten.
Thema’s die aan de orde zullen komen zijn: overeenkomsten en verschillen tussen MBSR en MBCT, globaal overzicht van de inhoud van de cursus, waarom en hoe werkt het, indicaties en contra-indicaties, mogelijkheden tot opleiding en recent onderzoek. Ook zullen we met elkaar oefenen en nabespreken, zoals ook in de training wordt gedaan.

De trainers:

De workshop wordt gegeven door Johan Tinge en Joke Hellemans

Johan Tinge is gezondheidszorgpsycholoog en andragoog. Hij volgde vanaf 1996 trainingen in Stressreductie door Aandachttraining bij het Center for Mindfulness aan de University of Massachusetts Medical Center in de U.S.A., en bij het North Wales Center for Mindfulness aan de University of Wales. Sinds 1981 beoefent hij vipassana meditatie en geeft hierin vanaf 1988 les.
Johan werkt als docent in een opleiding tot MBSR en MBCT in Duitsland, Oostenrijk en vanaf dit najaar ook in Zwitserland. Hij start ook in Nederland een opleiding tot mindfulness trainer in MBSR/MBCT.

Joke Hellemans is psycholoog-psychotherapeut. Zij geeft sinds 3 jaar mindfulnesstrainingen in de GGZ. (AMC/De Meren te Amsterdam). Zij is in opleiding bij het Center for Mindfulness in Massachusetts en heeft deze opleiding bijna afgerond.
Joke geeft op de RINO korte en langere cursussen MBCT aan psychotherapeuten.

Tijd: 10:30 – 16:00 uur; aankomst 10:00 uur, koffie en thee.
S.v.p. voor lunch zelf zorgen.
Kosten: € 25,- voor leden, €35,- voor niet-leden
Aanmelding: Zo spoedig mogelijk, via e-mail (guido@psychotherapieenboeddhisme.nl)
Betaling aan Stichting Psychotherapie en Boeddhisme te Maarssen
door overmaking van het bedrag op postgirorekening 5154740 (o.v.v. “Studiedag 24 september”)
Plaats: Trianon
Oude Gracht 252
Utrecht
030-2316939

 

Comments are closed.