Studiedag 2004

Najaarsstudiedag (25 september 2004): Het cover-up model van de menselijke geest

Spreker: Prof. dr. Henk Barendregt
Plaats: Universiteitsgebouw, Janskerkhof 15A, Utrecht
Tijd: 10.30 -16.00 uur (aankomst 10.00 uur, koffie en thee. SVP voor de lunch zelf brood meenemen óf in de omgeving wat halen).
Kosten: 25 euro voor leden, 35 euro voor niet-leden.
Aanmelding: Aanmelden, liefs zo spoedig mogelijk, via e-mail (g.machielsen@hetnet.nl)
en betaling aan Guido door overmaking van het bedrag op postgirorekening 8418064 (o.v.v. “studiedag 25 september”).
Inhoud: Het cover-up model van de menselijke geest
1. De Theravada leer
2. Vipassana meditatie: een persoonlijk verslag
3. Pauze
4. Naar een onderbouwing
5. Implicaties voor psychotherapie en maatschappij

Samenvatting van deze voordracht

Op grond van ervaring opgedaan tijdens Vipassana meditatie uit de Theravada school van het Boeddhisme (afkomstig uit Birma, Thailand en Sri Lanka) zal (een nieuwe versie van) het Cover-up model van de menselijke geest gepresenteerd worden. Het komt hier op neer dat het menselijke bewustzijn niet een continu stromend geheel is, maar uit discrete stukjes bestaat. Deze atomaire stukjes worden normaal aan elkaar gelijmd, zodat de illusie van een continuum ontstaat. Deze ‘lijm’ is verslavend, men wil deze per se handhaven en ook het benodigde gedrag welke deze mentale lijm tot gevolg heeft. Door middel van meditatie kan men de resolutie van de waarneming vergroten zodat de atomen zichtbaar worden. Ieder atoom heeft een begin, hoogtepunt en einde en is van korte duur, waarschijnlijk in de orde van een tiende seconde. Door middel van een training in de opmerkzaamheid kan men afkomen van genoemde verslaving. Ingegaan zal worden op gevolgen voor de psychotherapie. Ook wordt er gesproken over mogelijke onderbouwing van de theorie. Er zal deze dag de mogelijkheid zijn om schriftelijk vragen te stellen.

Artikelen van H. Barendregt over het onderwerp
• Buddhist Phenomenology
http://www.cs.kun.nl/~henk/BP/bp1.html
• Mysticism and Beyond, Buddhist Phenomenology, Part II, http://www.cs.kun.nl/~henk/BP/bp2.html
• The Ancient Theory of Mind
ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/harvard.pdf
• Reflection and its Use: From Science to Meditation
ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/reflection.pdf

Andere literatuur

Goldstein, J. The Experience of Insight, Shambhala, Boston en London, 1983.
Goldstein, J. and J. Kornfield, Seeking the Heart of Wisdom: The Path of Insight Meditation, Shambala Classics, 2001.
Kabat-Zinn, J. Full Catastrophy Living: The Program of the Stress Reduction Clinic at the University of Massachusetts Medical Center, New York, Delta, 1990.
Nyanaponika Thera, The Heart of Buddhist Meditation, Red Wheel/Weiser, 1976.
Podvoll, E.M. De verlokkingen van de waanzin, Servire, 1992.

Personalia spreker

Henk Barendregt (1947) studeerde wiskunde aan de universiteit van Utrecht, waar hij in 1968 afstudeerde in de mathematische logica. Hij promoveerde in 1971 aan diezelfde universiteit bij D. van Dalen en G. Kreisel op een onderwerp in de lambda calculus, een taal om algoritmen en bewijzen gestyleerd weer te geven. In 1981 publiceerde hij een monografie over dat onderwerp, welke vertaald is in het Russisch en Chinees. In 2002 ontving Barendregt de Spinoza prijs voor zijn werk in de lambda calculus. Hij is lid van de Academia Europea, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Barendregt is sinds 1986 hoogleraar Grondslagen van de Wiskunde en Informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Henk Barendregt beoefende van 1972 tot 1978 Zen meditatie bij Kobun Chino Roshi (1938-2002) en daarna tot en met heden Vipassana meditatie bij de meest eerwaarde Phra Mettavihari en andere Vipassana leraren. Sinds 2001 doceert hij met Marij Geurts Vipassana meditatie op het Han Fortmann Centrum te Nijmegen.

Comments are closed.