De stichting

De stichting Psychotherapie en Boeddhisme (KVK 30190900) is opgericht door prof. dr. Ria Kloppenborg ter bevordering van de studie van de relatie tussen psychotherapie en boeddhisme.

Het bestuur bestaat uit:

Thessa Ploos van Amstel
Guido Machielsen
Rik Seur
Paul van der Velde
Robert Keurntjes

Donaties

De stichting heeft geen winstoogmerk en de studiedagen worden kostendekkend begroot. Naast een klein overschot van de studiedagen draaien wij op donaties.

Iedere donatie is welkom. Donaties van meer dan 35,- geven recht op korting op de studiedagen in het lopende kalenderjaar.

Donatie kunnen gedaan worden op rekening:
NL03 INGB 0005 1547 40 t.n.v. Stichting Psychotherapie en Boeddhisme

Contact
info@psychotherapieenboeddhisme.nl

06 1377 6196 (Robert Keurntjes)