publicaties

Ria Kloppenborg (red.), Boeddhisme en psychotherapie, Theoretische en praktische verkenningen, Rotterdam: Asoka, 2005

De stichting heeft nog enkele exemplaren op voorraad. Prijs: €20,-

Psychotherapie vormt een van de meest vruchtbare aanknopingspunten tussen boeddhisme en de westerse cultuur. Nergens zijn de psychologische inzichten uit de verschillende boeddhistische tradities zo praktisch inzetbaar en werken ze zo verhelderend als in de psychotherapeutische praktijk.

Prof. dr. Ria Kloppenborg was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Onder haar bezielende leiding groeide de universitaire werkgroep boeddhisme & psychotherapie uit tot de gelijknamige stichting waar thans ruim vijftig Nederlandse psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners, met een ‘reguliere’ opleiding en daarnaast interesse in boeddhisme, met elkaar in contact komen. Ze wisselen ervaringen uit over het gebruik van boeddhistische technieken, afkomstig uit verschillende tradities.
Ria Kloppenborg heeft het initiatief genomen de ervaringen uit de werkgroep beschikbaar te stellen door middel van een bundel artikelen die het gebied theoretisch en praktisch verkennen. Vlak voor haar dood in oktober 2003 maakte zij een definitieve keuze uit de artikelen die thans in dit boek posthuum verschijnen. Zij zag het als een eerste, schriftelijke neerslag van onderzoek.
Boeddhisme en psychotherapie bevat bijdragen van twaalf Nederlandse auteurs die op het gebied van boeddhisme en psychotherapie hun sporen hebben verdiend: Maurits Kwee & Marja Taams, Ria Kloppenborg, Henk Burggraaff, Han F. de Wit, Else Heynekamp, Thessa Ploos van Amstel, Michael M. Tophoff, Noud de Haas, Johan Tinge, Adeline van Waning en Meindert Gijze.