Welkom

Stichting Psychotherapie en Boeddhisme is in 2003 opgericht met als doel de dialoog te stimuleren tussen (psycho)therapeuten, psychologen en coaches over de wisselwerking tussen psychotherapie en boeddhisme. Uitwisseling van kennis en ervaring en het met elkaar in gesprek komen en blijven zijn belangrijke uitgangspunten voor de Stichting. Wij hopen u op een van onze studiedagen te ontmoeten.   Thessa Ploos van Amstel Robert Keurntjes Paul van der … Lees hier verder

Brief van het bestuur aan onze donateurs

Beste donateur van Stichting Boeddhisme en Psychotherapie,   De winter is een periode van inkeer en bezinning, ook voor ons als bestuur. Wij hebben stilgestaan bij onze geschiedenis, onze successen, de huidige koers van de Stichting, onze hedendaagse relevantie en de toekomst. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen aangaande de stichting, die wij u met deze brief willen … Lees hier verder