Brief van het bestuur aan onze donateurs

Beste donateur van Stichting Boeddhisme en Psychotherapie,

 

De winter is een periode van inkeer en bezinning, ook voor ons als bestuur. Wij hebben stilgestaan bij onze geschiedenis, onze successen, de huidige koers van de Stichting, onze hedendaagse relevantie en de toekomst. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen aangaande de stichting, die wij u met deze brief willen laten weten.

De inhoud en opzet van de studiedagen is in de loop der jaren verschoven van voornamelijk uitwisseling en debat door zowel therapeuten als academici, naar voornamelijk een therapeut per studiedag in de schijnwerpers. Wij signaleren dat er nog steeds behoefte is om met elkaar te zoeken naar de boeddhistische oorsprong van verschillende therapeutische technieken, en willen daarom de wetenschappelijke input en het debat iets meer ruimte geven. Ook zetten wij in op bijeenkomsten rond een thema, liever dan rond een persoon. Tegelijkertijd willen wij de ruimte houden om hiervan af te wijken als daar aanleiding toe is.

De financiën van de stichting zijn jaarlijks een grote belasting voor de penningmeester; met name het opzoeken en herinneren van donateurs die nog geen bijdrage gegeven hebben. Wij willen overgaan op een ander systeem, waarbij donaties nog steeds nodig en van harte welkom zijn om ons werk te doen, maar waarbij de jaarlijkse herinnering komt te vervallen. Jaarlijkse donateurs krijgen nog immer korting op studiedagen en zij worden als eerste van aankomende studiedagen op de hoogte gehouden, maar zij zullen geen uitnodiging  tot betaling of herinnering daarvan meer ontvangen.

De website zal geen lijst meer bevatten van therapeuten waar men terecht kan. Wij menen dat er voor cliënten inmiddels genoeg andere wegen zijn om deze informatie te vinden.

Tenslotte zijn er enkele bestuurlijke wijzigingen. Onze gewaardeerde voorzitter Prof. Dr. Paul van der Velde doet vanwege toenemende werkdruk een stapje terug in het bestuur, maar zal gelukkig als algemeen bestuurslid aanblijven. Hij heeft sinds 2003 de rol van voorzitter met verve vervuld. Zijn taak in het bestuur wordt overgenomen door Dr. Thessa Ploos van Amstel, al jaren betrokken als algemeen bestuurslid van de stichting en een van de laatste promovendi van onze oprichtster, wijlen Prof. Dr. Ria Kloppenborg.

Helaas nemen wij wel afscheid van onze penningmeester Joost Willems, na acht jaar trouwe dienst. Behalve penningmeester heeft hij zich ook ingezet voor de website, als contactpersoon en voor menig studiedag. Wij gaan zijn inzet en prettige persoonlijkheid missen, maar hopen hem nog vaak te zien op studiedagen! Zijn taak als contactpersoon en penningmeester wordt overgenomen door Robert Keurntjes, ook al jaren algemeen bestuurslid.

Wij hopen u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven en u allen te ontmoeten op de volgende studiedag!

Met vriendelijke groet,

 

Thessa Ploos van Amstel

Robert Keurntjes

Paul van der Velde

Guido Machielsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.