Welkom

Stichting Psychotherapie en Boeddhisme is in 2003 opgericht met als doel de dialoog te stimuleren tussen (psycho)therapeuten, psychologen en coaches over de wisselwerking tussen psychotherapie en boeddhisme.

Uitwisseling van kennis en ervaring en het met elkaar in gesprek komen en blijven zijn belangrijke uitgangspunten voor de Stichting.

Wij hopen u op een van onze studiedagen te ontmoeten.

 

Thessa Ploos van Amstel

Robert Keurntjes

Paul van der Velde

Guido Machielsen

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.