Feeding your demons

Vooraankondiging:

Op zaterdag 29 juni hebben wij weer een studiedag. Het doel van de stichting om meer aandacht voor de relatie tussen boeddhisme en psychotherapie te vragen is in de loop der jaren voor een groot deel verwezenlijkt. De vraag is nu wat boeddhisme nog in huis heeft wat ingezet kan worden ter bevordering van onze geestelijke gezondheid dat niet al ingezet wordt in b.v. ‘mindfulness’ en ‘compassietrainingen’?

Er is één aspect dat nog niet echt belicht wordt – het gebruik van de verbeelding zoals dat in verschillende Vajrayana praktijken gedaan wordt.
Lama Tsultrim Allione heeft de chöd beoefening toegankelijk gemaakt voor therapeutische toepassing.

Wij hebben Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk, die dit in Nederland in de praktijk brengen, bereid gevonden om voor ons invulling te geven aan een studiedag.

De voorbereidingen zijn gestart en we zullen binnenkort met meer details komen.