Feeding your demons

Vooraankondiging: Op zaterdag 29 juni hebben wij weer een studiedag. Het doel van de stichting om meer aandacht voor de relatie tussen boeddhisme en psychotherapie te vragen is in de loop der jaren voor een groot deel verwezenlijkt. De vraag is nu wat boeddhisme nog in huis heeft wat ingezet kan worden ter bevordering van […]