Studiedag: “Feeding your Demons” zat 29 juni 2019

Boeddhisme kent vele methodes voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Met enige aanpassing zijn die methodes ook toepasbaar voor de therapeutische praktijk. Lama Tsultrim Allione heeft dat gedaan met de Chöd beoefening uit het Tibetaanse Vajrayana boeddhisme.

Wij zijn verheugd dat wij u een studiedag aan kunnen bieden rond een methode waar nog veel in te ontdekken valt, en die nog niet veel toegepast wordt.

Wij hebben Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk bereid gevonden om ons een kijkje te geven in de keuken van “Feeding your Demons”. Een methode die op een gebalanceerde manier gebruik maakt van ons vermogen tot voelen, verbeelden en begrijpen om onze ‘demonen’ te transformeren tot ‘bondgenoten’.

De obstakels in ons leven worden niet overwonnen door ze te uit ons leven te bannen of ze te pacificeren, maar door ze te ‘voeden’ en te transformeren. Een transformatie die gegrond is in boeddhistische opvattingen over veranderlijkheid en het onderling afhankelijk bestaan.

De dag zal ingeleid worden met een korte geschiedenis van Vajrayana door prof. Paul van der Velde, en een eveneens korte inleiding over de rol van de verbeelding in boeddhistische psychologie door Robert Keurntjes. Paula van Lammeren en Rianne van Rijswijk zullen ons in theorie en praktijk kennis laten maken met de methode van “Feeding your Demons”.

Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk hebben een lange ervaring binnen de psychologie, Zijnsoriëntatie en boeddhisme. www.larijs.nl/over-ons.html  

Praktische informatie:

Locatie: De Grote Werf, Oudegracht 201, 3511 NG Utrecht (aan de werf, dus via trap afdalen naar de Oude Gracht)

Tijd: 10-17u. Inloop 9:30

Kosten incl. lunch: 85,-; donateurs (2018 of 2019) 65,-

Overmaken op NL03INGB0005154740, Stichting Psychotherapie en Boeddhisme, o.v.v. 29 juni

Aantal deelnemers: 15-20

AANMELDEN: info@psychotherapieenboeddhisme.nl

Feeding your demons

Vooraankondiging:

Op zaterdag 29 juni hebben wij weer een studiedag. Het doel van de stichting om meer aandacht voor de relatie tussen boeddhisme en psychotherapie te vragen is in de loop der jaren voor een groot deel verwezenlijkt. De vraag is nu wat boeddhisme nog in huis heeft wat ingezet kan worden ter bevordering van onze geestelijke gezondheid dat niet al ingezet wordt in b.v. ‘mindfulness’ en ‘compassietrainingen’?

Er is één aspect dat nog niet echt belicht wordt – het gebruik van de verbeelding zoals dat in verschillende Vajrayana praktijken gedaan wordt.
Lama Tsultrim Allione heeft de chöd beoefening toegankelijk gemaakt voor therapeutische toepassing.

Wij hebben Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk, die dit in Nederland in de praktijk brengen, bereid gevonden om voor ons invulling te geven aan een studiedag.

De voorbereidingen zijn gestart en we zullen binnenkort met meer details komen.

Terug van weg geweest

Tot onze grote verrassing bleek halverwege december onze website opeens verdwenen en ons e-mailaccount ontoegankelijk. Inmiddels zijn we weer online en hopen ook spoedig met een aankondiging te komen voor een nieuwe studiedag in juni.

Voor 7 februari vind u hier weer meer informatie.