Welkom

Stichting Psychotherapie en Boeddhisme is in 2003 opgericht met als doel de dialoog te stimuleren tussen (psycho)therapeuten, psychologen en coaches over de wisselwerking tussen psychotherapie en boeddhisme.

Uitwisseling van kennis en ervaring en het met elkaar in gesprek komen en blijven zijn belangrijke uitgangspunten voor de Stichting.

Wij hopen u op een van onze studiedagen te ontmoeten.

 

Thessa Ploos van Amstel

Robert Keurntjes

Paul van der Velde

Guido Machielsen

 

Studiedag 5 november 2016 met Erik van den Brink

Compassiegericht werken in een therapeutische setting – theorie en praktijkErik van den Brink 2014

Zaterdag 5 november 2016, Utrecht

Inhoud

In deze ééndaagse workshop is ruimte voor ontmoeting tussen perspectieven uit oost en west, ervaringsgerichte kennismaking met compassiegerichte oefeningen en interactieve uitwisseling. Speciale aandacht zal gegeven worden aan kernthema’s en oefeningen uit het programma Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), dat door Erik van den Brink en Frits Koster in de ggz werd ontwikkeld. Het betreft een seculier, wetenschappelijk gefundeerd oefenprogramma voor cliënten die vertrouwd zijn met mindfulnessbeoefening. MBCL beoogt cliënten te leren hun eigen therapeut te worden door het verdiepen van mindfulness met ‘heartfulness’, ofwel het cultiveren van een compassievolle houding naar zichzelf en anderen.

 

Erik van den Brink is psychiater/psychotherapeut en heeft ruim 25 jaar ervaring in de ambulante ggz. Hij was vanaf de oprichting betrokken bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis in Groningen. Thans werkt hij vanuit eigen praktijk (MBCL Training & Therapie), onder andere bij Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum in Haren. Hij ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange ervaring met meditatie en scholing bij internationaal vooraanstaande docenten. Hij heeft speciale interesse in methoden die het zelfhelend vermogen versterken en verdiepte zich onder meer in Mindfulness-Based interventies (MBSR, MBCT, Interpersonal Mindfulness), Solution-Focused Therapy, Acceptance & Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy. Hij is een veel gevraagd docent op het gebied van mindfulness-based en compassiegericht werken bij opleidingsinstituten in binnen- en buitenland.

Samen met Frits Koster ontwikkelde hij in de ggz een compassietraining in acht sessies (Mindfulness-Based Compassionate Living, MBCL), als een verdiepingstraining voor hen die al een mindfulnesstraining volgden. MBCL combineert wijsheid uit de contemplatieve tradities met moderne wetenschappelijke inzichten (onder meer uit werk van Paul Gilbert, Kristin Neff en Christopher Germer).

Websites: www.mbcl.nl; www.compassietraining.nl

Literatuur:

Erik van den Brink & Frits Koster – Compassievol leven (Boom, 2012; een nieuwe herziene editie wordt najaar 2016 verwacht). Achtergronden en beschrijving van het volledige MBCL-programma.

Erik van den Brink & Frits Koster – Mindfulness-Based Compassionate Living (Routledge, 2015), deze Engelse editie gericht op professionals, bevat uitvoerige wetenschappelijke referenties.

Frits Koster & Erik van den Brink – Compassie in je leven (Boom hulpboek, 2015). Gericht op breed publiek en te gebruiken als praktische zelfhulpgids of als werkboek bij het volgen van een training.

20161105_103522