Compassie als therapeutische attitude – een kwestie van vertrouwen of een kwestie van ontwikkeling?

Studiedag zaterdag 21 april 2018, Utrecht

Na aanleiding van de studiedag met Eric van den Brink over compassietrainingen bleven wij met een paar vragen zitten.

Boeddhisme beschouwt compassie als fundamentele eigenschap, maar sommige neurowetenschappers beschouwen het vermogen tot mindfulness en compassie als een hoger vermogen van de neocortex (o.a. Daniel Siegel).
We hebben Walter de Vries, psychotherapeut en trainer, gevraagd om samen met ons bestuurslid en filosoof Robert Keurntjes een studiedag te verzorgen waarin we samen met u willen onderzoeken of compassie een fundamentele kwaliteit is of iets wat we moeten leren.

Ze zullen zich daarbij specifiek richten op de attitude van de therapeut (of ander soort hulpverlener).Maakt het uit of u gebruik maakt van ons fundamentele vermogen tot compassie of moeten we leren om ons (hogere) vermogen tot compassie in te zetten?
Een studiedag waar de ervaring een belangrijke rol speelt, maar waar ook verschillen in theorieën aan bod komen. Walter en Robert hebben er zin in u mee te nemen op ontdekkingstocht

IMG_walter-225x300 Walter de Vries, psychotherapeut, docent en supervisor Vgct, heeft zich na opleidingen in schematherapie, ACT en mindfulness/compassie, verder gespecialiseerd in trauma-opstellingen, opstellingen van de zin van het verlangen naar Franz Ruppert. Hij werkt als psychotherapeut in eigen praktijk. Ook geeft hij onderwijs in cognitieve gedragstherapie, met name vervolgcursussen persoonlijkheidsproblematiek en de therapeutische relatie bij de Rino Utrecht, de Rino Zuid in Eindhoven en in eigen beheer aan huis en in-company (o.a. Rughuis, Sittard – Juzt, Breda – Visio,Apeldoorn). www.zielsbelang.nl (zie ook zijn blog)

RK Robert Keurntjes, studeerde in Nijmegen filosofie, specialisatie cognitiefilosofie, en was vele jaren betrokken bij Tarab Instituut en volgde de Unity in Duality training in boeddhistische filosofie en psychologie. Hij combineert Westerse en Boeddhistische filosofie in zijn benadering van hedendaagse vragen. Robertkeurntjes.nl

Praktische informatie:
Locatie: Oudegracht 42 aan de werf (bereikbaar via trap vanaf Jacobibrug)
Tijd: 10-17u. inloop 9:30
Kosten: €60,-, donateurs €45,-. Deelname aan gezamenlijke lunch (soep, brood, drankje) €10,-.
Overmaken op NL03INGB0005154740, Stichting Psychotherapie en Boeddhisme
Aanmelden: info@psychotherapieenboeddhisme.nl
Aantal deelnemers: 12-22

Welkom

Stichting Psychotherapie en Boeddhisme is in 2003 opgericht met als doel de dialoog te stimuleren tussen (psycho)therapeuten, psychologen en coaches over de wisselwerking tussen psychotherapie en boeddhisme.

Uitwisseling van kennis en ervaring en het met elkaar in gesprek komen en blijven zijn belangrijke uitgangspunten voor de Stichting.

Wij hopen u op een van onze studiedagen te ontmoeten.

 

Thessa Ploos van Amstel

Robert Keurntjes

Paul van der Velde

Guido Machielsen

 

Brief van het bestuur aan onze donateurs

Beste donateur van Stichting Boeddhisme en Psychotherapie,

 

De winter is een periode van inkeer en bezinning, ook voor ons als bestuur. Wij hebben stilgestaan bij onze geschiedenis, onze successen, de huidige koers van de Stichting, onze hedendaagse relevantie en de toekomst. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen aangaande de stichting, die wij u met deze brief willen laten weten.

De inhoud en opzet van de studiedagen is in de loop der jaren verschoven van voornamelijk uitwisseling en debat door zowel therapeuten als academici, naar voornamelijk een therapeut per studiedag in de schijnwerpers. Wij signaleren dat er nog steeds behoefte is om met elkaar te zoeken naar de boeddhistische oorsprong van verschillende therapeutische technieken, en willen daarom de wetenschappelijke input en het debat iets meer ruimte geven. Ook zetten wij in op bijeenkomsten rond een thema, liever dan rond een persoon. Tegelijkertijd willen wij de ruimte houden om hiervan af te wijken als daar aanleiding toe is.

De financiën van de stichting zijn jaarlijks een grote belasting voor de penningmeester; met name het opzoeken en herinneren van donateurs die nog geen bijdrage gegeven hebben. Wij willen overgaan op een ander systeem, waarbij donaties nog steeds nodig en van harte welkom zijn om ons werk te doen, maar waarbij de jaarlijkse herinnering komt te vervallen. Jaarlijkse donateurs krijgen nog immer korting op studiedagen en zij worden als eerste van aankomende studiedagen op de hoogte gehouden, maar zij zullen geen uitnodiging  tot betaling of herinnering daarvan meer ontvangen.

De website zal geen lijst meer bevatten van therapeuten waar men terecht kan. Wij menen dat er voor cliënten inmiddels genoeg andere wegen zijn om deze informatie te vinden.

Tenslotte zijn er enkele bestuurlijke wijzigingen. Onze gewaardeerde voorzitter Prof. Dr. Paul van der Velde doet vanwege toenemende werkdruk een stapje terug in het bestuur, maar zal gelukkig als algemeen bestuurslid aanblijven. Hij heeft sinds 2003 de rol van voorzitter met verve vervuld. Zijn taak in het bestuur wordt overgenomen door Dr. Thessa Ploos van Amstel, al jaren betrokken als algemeen bestuurslid van de stichting en een van de laatste promovendi van onze oprichtster, wijlen Prof. Dr. Ria Kloppenborg.

Helaas nemen wij wel afscheid van onze penningmeester Joost Willems, na acht jaar trouwe dienst. Behalve penningmeester heeft hij zich ook ingezet voor de website, als contactpersoon en voor menig studiedag. Wij gaan zijn inzet en prettige persoonlijkheid missen, maar hopen hem nog vaak te zien op studiedagen! Zijn taak als contactpersoon en penningmeester wordt overgenomen door Robert Keurntjes, ook al jaren algemeen bestuurslid.

Wij hopen u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven en u allen te ontmoeten op de volgende studiedag!

Met vriendelijke groet,

 

Thessa Ploos van Amstel

Robert Keurntjes

Paul van der Velde

Guido Machielsen